top of page
minken_logo_horisontal_negativ-01.png

Næringstomter til salgs!

Minken Næringspark ligger på innfartsvegen til Tromsø 19 km fra bysentrum. Området ligger strategisk til både i forhold til distribusjon lokalt og til landsdelen forøvrig. 

Våre tomter er ferdig opparbeidet med:

  • Vann

  • Avløp

  • Overvann

  • Brannvann

  • Strøm

  • Fiber

  • Veg frem til tomtegrensen

  • Meget gode grunnforhold

bottom of page