top of page

Ledige tomter

Anchor 1
  • Ledig tomteareal er på til sammen 55.000 m2 

  • 2 delfelt på hhv. 20.000 m2 og 35.000 m2

  • Delfeltene kan deles opp i mindre tomter tilpasset den enkeltes behov

  • Situasjonsplanen er kun å anse som et eksempel på tomteinndeling

Tomtene er ferdig opparbeidet med vann, avløp, overvann og brannvann, samt strøm, fiber og adkomst veg frem til tomtegrensen. Området har meget gode grunnforhold. Tomtene planeres ferdig som byggeklar tomt etter nærmere avtale tilpasset behovene til kjøper. Reguleringsplanen er svært fleksibel, og tomteareal, byggehøyde og utnyttelse kan justeres i forhold til kjøpers behov.
MINKEN NÆRINGSPARK-08 05 2024_Side_1.jpg
bottom of page