top of page

Ledige tomter

  • Antall tomter 9
  • Tomt 250 000m²

  • Salg av tomt
  • Salg av tomt med ferdig bygg
  • Leieavtale på tomt og bygg
Tomtene er ferdig opparbeidet med vann, avløp, overvann og brannvann, samt strøm, fiber og adkomst veg frem til tomtegrensen. Området har meget gode grunnforhold. Tomtene planeres ferdig som byggeklar tomt etter nærmere avtale tilpasset behovene til kjøper. Reguleringsplanen er svært fleksibel, og tomteareal, byggehøyde og utnyttelse kan justeres i forhold til kjøpers behov.
bottom of page